Diëtistenpraktijk Pranger - Tarieven


Vergoeding vanuit de basisverzekering

Dieetadvisering op verwijzing van een arts, specialist of tandarts wordt  ook in 2018 weer  vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur. Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering kunnen daar 
extra uren vanuit worden vergoed. Houdt u rekening met het eigen risio voor de drie uren vanuit de basisverzekering. Uw eigen risico al kwijt? Dan merkt u niets van de kosten voor deze drie uren..

Vergoeding vanuit de ketenzorg
Heeft u Diabetes Mellitus, COPD (chronische obstructieve longziekten) of is er sprake van een cardiovasculair risico(CVRM)  dan kunnen er andere regelingen gelden. Deze zorg valt binnen de zogeheten ketenzorg en dan geldt er geen eigen risico. Informeert u bij ons of dit voor u kan gelden.U hebt dan in veel gevallen recht op voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Voorwaarde hiervoor is dat de dieetadvisering onderdeel is van de gecoördineerde, multidisciplinaire zorg (ketenzorg) voor wanneer u lijdt aan een chronische obstructieve longziekte, of aan diabetes, of  een cardiovasculair risico heeft.

Wanneer het (nog) niet onder ketenzorg valt dan geldt de vergoeding vanuit de basisverzekering voor drie uren en hierbij geldt wel het eigen risico. Dit geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar geen eigen risico.
Bent u uw eigen risico al kwijt, dan merkt u er qua kosten niets van.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten.
In verband met de ketenzorg werken wij samen/hebben wij een contract met met Ketenzorg Friesland BV, Catena en HZDM.

Ook zonder verwijzing kunt u bij de praktijk terecht.


Hieronder de tarieven van 2018 die  gelden voor de consulten wanneer u zonder verwijzing komt. De tarieven van de zorgverzekeraars zitten daar iets onder of boven, afhankelijk van de zorgverzekeraar.


consulten en tarieven 2018

directe tijd
indirecte tijd

eerste consult incl. advies
60 min. 30 min. €93,00
eerste consult excl. advies 60 min. €62,00
tweede consult
30 min. 15 min.
€46,50
1 of meer vervolg consulten 15 min.

€15,50
rapportage
15 min.
€15,50
huisbezoek
€25,00
eenmalig voedingsadvies en berekening excl. consult
30 min. € 31,00
eenmalig voedingsadvies en berekening incl. verkort consult 30 min. € 62,00
niet nagekomen afspraak
€15,00
Afspraken niet binnen 24 uur voor het consult afgezegd, worden in rekening gebracht.


Algemene VoorwaardenDietistenpraktijk Pranger gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is tot 25 mei 2018 vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruikmaakt van diensten van Dietistenpraktijk Pranger dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • BSN
  • telefoonnummer / mobiel nummer
  • gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • e-mailadres
  • bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?  lees verder.......


em-x gold

Ter verbetering van het immuunsysteem, als extra ondersteuning naast een uiteraard gezonde basisvoeding.

Verlies tot 1 kg per week

met BIAmed

maaltijdvervangers


Voor een duidelijke gewichtsdaling op een hele prettige manier!


Extra dieetadvisering in aanvullend verzekering in 2018?