Diëtistenpraktijk Pranger - Producten


Privacyverklaring

Dietistenpraktijk Pranger gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is tot 25 mei 2018 vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruikmaakt van diensten van Dietistenpraktijk Pranger dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • BSN
 • telefoonnummer / mobiel nummer
 • gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • e-mailadres
 • bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?  lees verder.......
Dietistenpraktijk Pranger heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Dietistenpraktijk Pranger bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (dit is verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Dietistenpraktijk Pranger zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Dietistenpraktijk Pranger heeft met andere zorgverleners afspraken omtrent veilige gegevensoverdracht.

 

Dietistenpraktijk Pranger zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT-hosting-organisatie om uw gegevens veilig te laten beheren. Met deze organisatie heeft Dietistenpraktijk Pranger een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Dietistenpraktijk Pranger blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen (zover wettelijk toegestaan). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dietistenpraktijk Pranger. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Dietistenpraktijk Pranger neemt vanzelfsprekend de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 06-23535922 of stuur een mail aan info@dietistenpraktijkpranger.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Dietistenpraktijk Pranger dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 06-23535922 of via de mail info@dietistenpraktijkpranger.nl

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 Dietistenpraktijk Pranger gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is tot 25 mei 2018 vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruikmaakt van diensten van Dietistenpraktijk Pranger dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • BSN
 • telefoonnummer / mobiel nummer
 • gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • e-mailadres
 • bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?  lees verder.......


em-x gold

Ter verbetering van het immuunsysteem, als extra ondersteuning naast een uiteraard gezonde basisvoeding.

Verlies tot 1 kg per week

met BIAmed

maaltijdvervangers


Voor een duidelijke gewichtsdaling op een hele prettige manier!


Extra dieetadvisering in aanvullende verzekering in 2019?